TS. Nguyễn Nhật Quang

Phó chủ tịch Vinasa, Viện trưởng viện KH&CN VinasaShare

TS. Nguyễn Nhật Quang