KHÓA BLOCKCHAIN FOR BUSINESS

No Giới tính Tên Học Viên Đơn vị/Doanh nghiệp
1 Ông Hán Văn Thắng Công ty Cổ phần DEHA Việt Nam
2 Ông Vũ Ngọc Trình Viện Dầu Khí Việt Nam
3 NGUYỄN HƯƠNG GIANG CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN DAS VIỆT NAM
4 Ông PHẠM QUỐC VỸ Công ty Cổ phần Fujinet System
5 Ông Phạm Đức Tiến Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
6 Ông Nguyễn Thế Hùng Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
7 Ông Nguyễn Thanh Tùng Công ty TNHH Orenda
8 Ông Nguyễn Minh Tuấn Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam
9 Ông Lê Xuân Hoàng Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam
10 Ông Nguyễn Văn Phi Hùng Công ty Cổ Phần Phần Mềm BESTARION
11 Ông Thái Hoàng Danh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Larion
12 Đỗ Trúc Ly Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
13 Ông Đặng Hiếu Nghĩa Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
14 Ông Ong Thanh Toàn Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
15 Ông Đặng Thanh Hùng Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
16 Ông PHẠM MINH VƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DFM-ENGINEERING
17 Ông Nguyễn Thanh Phong Công ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
18 Phan Thị Hồng Diễm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
19 Ông Nguyễn Hùng Cường Công ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
20 Ông Phạm Minh Luân Công ty Cổ Phần Công Nghệ Titan
21 Ông LÊ TRẠCH DINH Công ty Cổ Phần Splus Software
22 Ông Mai Huy Tuần Vietland
23 Ông ĐẶNG VIỆT HÙNG Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuỗi Cung ứng Smartlog
24 Ông LẠI VĂN THÀNH Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuỗi Cung ứng Smartlog
25 NGUYỄN VŨ ĐAN KHUYÊN Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuỗi Cung ứng Smartlog
26 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuỗi Cung ứng Smartlog
27 NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuỗi Cung ứng Smartlog
28 Ông Nguyễn Nguyễn Phi Hùng Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp và Công Nghệ
Quốc Tế (Itechco)
29 Ông Hoàng Văn Tuấn Công ty TNHH iPlus Solution
30 Ông Nguyễn Đắc Tùng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Comit
31 Ông Nguyễn Đình Tài Công ty Cổ Phần TEN GROUP
32 Ông Hoàng Thành Quốc HPT Vietnam Corporation
33 Phùng Thị Thanh Xuân Công ty Cổ phần Lotus Quality Assurance
34 Ông Phạm Huy Triều Công ty Cổ Phần Onenet
35 Ông Bùi Huy Đức Công ty Cổ Phần Onenet
36 Ông Đỗ Việt Dũng Công ty Cổ Phần Onenet