PGS.TS. Thân Quang Khoát

Giảng viên tại Viện CNTT&TT, ĐH Bách Khoa Hà NộiShare

PGS.TS. Thân Quang Khoát