PGS. TS. Ngô Xuân Bách

Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa CNTT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội (PTIT)Share

PGS. TS. Ngô Xuân Bách